JIANG Long1, 2, XU Zhenfeng1, 2, WU Fuzhong1, 2, TAN Bo1, 2, YOU Chengming1, 2, LI Hansen1, 2, LIU Yilin1, 2, PENG Yongxiang1, 2, ZENG Hezhou1, 2 & YANG Wanqin1, 2**
2019 04 [759-767] [Abstract](45)
MENG?Qingquan1, 2,?GE?Lulu1, 2, YANG Xinmiao1, 2, WANG Jun1, 2, LIN Yu3, HE?Zongming1, 2**, QIU?Lingjun1, 2 & HU?Huantian1, 2
2019 04 [776-782] [Abstract](37)
SUOER Azhi1, ZI Hongbiao2, LUO Xueping2, CHENG Ruixi1, WANG Yanli1, MAO Rui1 & WANG Changting2**
2019 04 [783-790] [Abstract](24)
CHEN Qianmei, WANG Zexi, LIU Yang**, ZHENG Haifeng, LI Hongjie, WANG Lifeng, CHEN Yamei, CHEN Xian & TANG Shiyu
2019 04 [791-800] [Abstract](30)
ZHOU Chunmei, LIU Lin**, SHEN Xudong, GAO Wuchao, LI Qi, SUN Feida, ZHAO Jingxue & ZHOU Jiqiong
2019 04 [808-816] [Abstract](27)
LI Xiang1, WANG Haiyan1**, QIN Qianqian1, WANG Zhuohui2, XIE Yalin1, WANG Fuzeng2, ZHENG YongLin1 & GENG Qi1
2019 04 [817-822] [Abstract](25)
LIU Ying1, 2, HE Jingwen1, 2, WU Jianzhao1, 2, CUI Yu1,2, LUO Qinghu1, 2, LIN Yongming1, 2**, WANG Daojie3 & LI Jian1, 2
2019 04 [823-830] [Abstract](24)
CUI Yu1, 2, HE Jingwen1, 2, LIU Ying1, 2, WU Zeyan3, Wu Jianzhao1, 2, LUO Qinghu1, 2, LI Jian1, 2, LIN Yongming1, 2** & WANG Daojie4
2019 04 [831-837] [Abstract](24)
ZHANG Xiaoyue1, YU Shunyao1, LI Tingting1, JIN Suo1, WANG Yu1, QI Jinqiu1, 2 & HAO Jianfeng1, 3**
2019 04 [838-844] [Abstract](34)
CHENG Huan1, 2, FU Yuxin1, DONG Hongjun1, HU Xu1, HUANG Chuanxiong1, LIU Yijun1, CHE Mingxuan, FU Wanquan3 & GONG Yuanbo1**
2019 04 [845-853] [Abstract](21)
ZUO Dandan1, 2, LUO Peng1**, YANG Hao1**, MOU Chengxiang1, LI Yuejiao1, MO Li1, LI Ting1, LUO Chuan1, LI Honglin1 & WU Sujuan1
2019 04 [854-861] [Abstract](26)
GUO Shuyan1, 2, REN Xiaoli2**, GAI Aihong1**, ZHANG Li2, 3, LI Pan4, 5, GE Rong2, 5, LI Rui2, 6 & HE Honglin2, 3
2019 04 [862-876] [Abstract](21)
Articles
ZHANG Shun1, 2, 3, 4, HU Zhongjun1, 2, 3, 4**, CHEN Liping1, 2, 3, 4, LIU Qigen1, 2, 3, 4, WU Hexing1, 2, 3, 4 & CHEN Liqiao5
2019 04 [877-884] [Abstract](31)
ZHANG Jiaohui, ZHANG Ying, LIN Xinyu & HUANG Xiaohong**
2019 04 [892-896] [Abstract](17)
LIAO Zedong1, 2, WANG Xuemei1, 2, LU Zhiyu1, 2, ZHOU Yangying1, 2, DAI Min1, 2 & SUN Fenghui1, 2**
2019 04 [897-901] [Abstract](21)
LI Guanjun1, 2, LIU Xinming1, 2, LIANG Anjie1, 2, LIN Yongming1, 2** & LI Jian1, 2**
2019 04 [902-908] [Abstract](30)
ZHAO Xiang1, WANG Xuechun1, WU Fan3, YANG Guotao1, ZHANG Jie1, CHEN Yongjun1, PENG Youlin1, ZOU Ting1, LI Tianchun2 & HU Yungao1**
2019 04 [909-917] [Abstract](18)
DOU Lu1, YANG Futian4, XIE Yinghe1, 2, 3**, LI Tingliang1, 2, 3, LI Chao1, HUANG Tao1, LIU Yufeng1 & JI Meijuan1
2019 04 [926-932] [Abstract](25)
XIAO Rong1, WANG Yuan1, NIE Yuanjun2**, CHENG Bin3, ZHAO Jia4 & CAO Qiufen4
2019 04 [933-942] [Abstract](25)
LI Na1**, PENG Qian2, HE Jian2, ZHANG Hao1, HUANG Honghui1, LI Jingzhao1, HUI Fengli1
2019 04 [943-949] [Abstract](18)
CHEN Hongfen1, 2, REN Hongyan1, 2**, LIU Fangzhou1, 2 & RUAN Wenquan1, 2
2019 04 [950-958] [Abstract](22)
ZU Jinshan1, 2, XU Shiwen2, LU Xinyao1, 2, ZONG Hong1, 2 & ZHUGE Bin1, 2**
2019 04 [966-971] [Abstract](20)
LIANG Chuan1, 2, WANG Jieru2, ZHUGE Bin1, 2**, LU Xinyao1, 2 & ZONG Hong1, 2
2019 04 [972-976] [Abstract](22)
SU Liyao, HUANG Shuqi, JIANG Mengqi, LI Xue, XU Xiaoping, CHEN Xu, LAI Zhongxiong & LIN Yuling**
2019 04 [977-984] [Abstract](26)
SUN Xueli, LIU Fan, TIAN Na, Bodjrenou Mahoudjro David, XIANG Leilei & CHENG Chunzhen**
2019 04 [985-992] [Abstract](28)
YAO Hong, ZHOU Ping, FAN yuxin, SUN ruiqi, Muhammad Anwar & ZENG Lihui**
2019 04 [993-998] [Abstract](23)
Reviews
SHU Haoran1, LIU Jianqiao1, WANG Xiaoling1, YONG Yuan2, HAN Lu1, LI Bangjing3 & GUO Kun1**
2019 04 [1014-1020] [Abstract](29)